Wednesday, 9 September 2015

https://thejaggedworddotcom.files.wordpress.com/2014/06/1-too_many_words_by_payana-dev.jpg

„...деветдесет и девет процента от всичко, което изричат хората, са голи приказки“

Кундера

No comments:

Post a comment