Tuesday, 28 September 2010

Бездумие

Откакто се завърнах не ми се пише.Може би е само временна фаза.Предполагам, че изобилието на събития, пътувания и нови срещи със стари познати ме изтощи.Много обилно и интензивно беше всичко в последните три месеца: написах една дисертация, изпитах втори горчив културен шок (Back to BG, емоционални завръщания, откриване на нови места, странна носталгия по стари места.Емоционален хаос, от който вече е крайно време да се отърся и да отправя прагматичен взор в утре-то.Честито.
Идва любимият октомври и "25-годишна сте".Тази година,надявам се, без Сатурнови дупки, моля!

No comments:

Post a comment