Monday, 18 April 2011

Велики понеделник
Няма да има думи за музика днес. Но ще има в бъдеще for sure.

На Велики понеделник евангелистите ни разказват как Божият син влязъл в Йерусалимския храм и го намерил пълен пълен с търговци. Обхванат от свещен гняв, Той прекатурил масите им, а тях самите изгонил, защото храмът е дом за молитва, а не тържище. (Мат. 21:12-13, Марк 11:15-19; Лук.19:45-46).

На Велики понеделник и аз влязох, ама не в храм, а в нов офис. Пълен беше с търговци на думи. Свещен гняв не изпитах, по-скоро цъках, колко много има да уча. Нищо не прекатурих освен личните си компетенции. Аналогии няма, логове има. :)

No comments:

Post a comment