Friday, 1 July 2011

shit happens

убедих се, че метафорите за  живота, като колело, смяна на черно-бял с цветен негатив, са верни!
shit happens occasionally.
хубавото и лошото ти се падат едно след друго, като малко гадничко зарче.
shit happens occasionally.

"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us..."

 Dickens

No comments:

Post a comment