Thursday, 28 July 2011

The South

Не ми се напуска Кавала, не!!!
Като остарея ще си взема къщичка тук.
Ама било жега, но пък МОРЕТО!

еххххххххххххх

1 comment: