Sunday, 20 May 2012

няма нищо по-хубаво от домашната неделя; уют, мъж, който готви и спокойствие
клише; да живей

No comments:

Post a comment